Diện tích 16m2 - 20m2
Số lượng khách 2
Giường 1 giường cỡ king (2m)
Wifi Kết nối Internet tốc độ cao miễn phí
700.000 VNĐ
Chi tiết phòng
Diện tích 16m2 - 22m2
Số lượng khách 4
Giường 2 Giường đôi (1m6)
Wifi Kết nối Internet tốc độ cao miễn phí
900.000 VNĐ
Chi tiết phòng
Diện tích 16m2 - 22m2
Số lượng khách 6
Giường 2 Giường đôi (1m6)
Wifi Kết nối Internet tốc độ cao miễn phí
1.000.000 VNĐ
Chi tiết phòng
Diện tích 16m2 - 22m2
Số lượng khách 4
Giường 2 giường đôi (1m6)
Wifi Kết nối Internet tốc độ cao miễn phí
700.000 VNĐ
Chi tiết phòng
Diện tích 16m2 - 22m2
Số lượng khách 3
Giường 1 giường đôi (1m6) và 1 giường đơn (1m)
Wifi Kết nối Internet tốc độ cao miễn phí
800.000 VNĐ
Chi tiết phòng
Diện tích 15m2 - 20m2
Số lượng khách 2
Giường 1 giường đôi (1m6)
Wifi Kết nối Internet tốc độ cao miễn phí
600.000 VNĐ
Chi tiết phòng
Diện tích 16m2 - 22m2
Số lượng khách 2
Giường 1 giường đôi (1m6)
Wifi Kết nối Internet tốc độ cao miễn phí
700.000 VNĐ
Chi tiết phòng